DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 34.231.21.83
Şuan 23 kişi online
Bugün 301 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 121917
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat ve Bakliyat Satışı Hk - 06.05.2019

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda bildirildiği üzere, Kuruluş stoklarındaki buğday ve arpalar aşağıda belirtilen esaslar ve aşağıda yer alan fiyatlarla 01 - 22 Mayıs 2019 tarihleri arasında satılacaktır. Bakliyat, mısır, çeltik ve pirinçler ise 01-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında satılabilecektir.

Buna göre;
A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına;
• Makarna fabrikaları,
• İrmik, Şehriye fabrikaları,
• Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları,
en fazla 1 aylık fiili tüketimlerinin % 50’sine kadar peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.
2018 yılı yurt içi satış miktarları hesaplanırken;
1- Firmaların kendi grup şirketlerine,
2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
4- Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı,
düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahipleri yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini Ek-3’te yer alan tabloda belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Nisan 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.
Satışa açılan stoklar;
1) ELÜS Makarnalık Buğday Stokları:
• ELÜS stokları satışa açılmıştır.
2) ELÜS Dışında Kalan Makarnalık Buğday Stokları:
• Makarnalık buğdayların tamamı satışa açılmıştır.

B) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına;
Fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili:
Ekmeklik Buğdaylar;
• Un fabrikaları,
• Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları,
• Bisküvi fabrikalarına,
Kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak;
• Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amirliği stoklarında bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar,
• Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Mermer Ajans Amirliği stoklarında bulunan 2016 mahsulü ekmeklik buğdaylar,
• Batman Şube Müdürlüğüne bağlı Kurtalan Ajans Amirliği stoklarında bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar,
Ek-1’de belirtilen indirimli fiyatlardan satılacaktır.
Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal, ELÜS), fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
Ancak Diyarbakır 2015 mahsulü Bağlar ve 2016 mahsulü Mermer ile Batman 2016 mahsulü Kurtalan Ajans Amirliğinde bulunan ekmeklik buğdaylar fiili tüketim hesabına dahil edilmeyecektir.
Mamul madde kapsamında yapılacak satışlar fiili tüketim hesaplamasına dahil edilmeyecektir.
Satışa açılan stoklar;
1) ELÜS Buğday Stokları:
• ELÜS ekmeklik buğday stoklarının tamamı (Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar dahil),
2) ELÜS Dışında Kalan Ekmeklik Buğday Stokları:
• İthal ekmeklik buğdayların tamamı,
• Yerli ekmeklik buğdayların tamamı satışa açılmıştır.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2018 yılı için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.
Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2018 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2018 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım.
Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday miktarıdır.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Nisan 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.

C- ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına:
• Besici ve yetiştiriciler,
fiili tüketim (1 aylık) esasına göre, peşin bedel mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Yem fabrikalarına satış yapılmayacaktır.
Satışa açılan stoklar;
Arpa Stokları:
1) ELÜS Arpa Stokları:
• ELÜS stokların tamamı,
2) ELÜS Dışında Kalan Arpa Stokları:
• Tüm yerli arpalar,
• İthal arpalar (sevk edilenler dahil),
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Fiili tüketim hesabında besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
Liman şubelerden sevkiyatla oluşan arpa satışlarında dağıtım sonucunda 100 ton ve üzerinde hakediş düşen başvuru sahiplerine 100 tonu aşan kısma ait teslimatlar liman şube stoklarından yapılacaktır.
Besici ve yetiştiricilere Mayıs ayı süresince talep toplamadan (fiili tüketim (1 aylık) esasına göre) satış/teslimat yapılabilecektir. Satışa açık stoklara yoğun talep gelmesi durumunda tahsisat yapılacaktır.
Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili tüketim miktarlarını Kuruluşa ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar arpa satışı yapılabilecektir.

D- MISIR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına:
• Besici ve yetiştiriciler,
• Yem fabrikalarına,
fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-1’de belirtilen fiyatlarla satışa verilecektir. Nişasta ve İrmik fabrikalarına mısır satışı yapılmayacaktır.
Satışa açılan stoklar;
• Satışa açık ithal mısırlardan bakiye miktarlar ile 12/03/2019 tarihli ihale ile bağlantısı yapılan 2. Yükleme dönemli yaklaşık 165 bin ton ve 24/04/2019 tarihli ihale ile bağlantısı yapılan 1. Yükleme dönemli yaklaşık 200 bin ton,
• Yerli mısır stokları (ELÜS dahil),
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2018 yılına ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Ayrıca fabrikalardan halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Nisan 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.
Talep sahipleri Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden 2018 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa bağlı oldukları ihracatçı birliklerinin genel sekreterliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

E- NOHUT. MERCİMEK:
Satış Usul ve Esasları:
• Serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın,
• Açık ve kapalı depolarımızda dökme halde bulunan natürel nohut ve yeşil mercimekler peşin bedel mukabili veya peşin satış fiyatları üzerinden kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak Ek-1’de belirtilen fiyatlardan,
• İmalattan elde edilen paketli ve çuvallı haldeki kalibre edilmiş nohut ve yeşil mercimekler Ek-1’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabilinde veya kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.
• İmalattan elde edilen paketli bakliyatın toptan satışlarında Kuruluş perakende satış fiyatları üzerinden satılacağına dair taahhütname alınacaktır.
Satışa Açılan Stoklar;
• Stoklarımızda bulunan tüm nohut ve yeşil mercimekler,
Adıyaman Şube Müdürlüğü kapalı depolarında bulunan 2.452 ton 3411 kodlu nohutlar, 3.000 TL/Ton fiyatla satılacaktır.
Satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır.
Nohut ve yeşil mercimek satışında;
1. Depo bazında laboratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak satış yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılan deponun ağırlıklı ortalama analiz değerleri girilerek nihai satış fiyatı oluşturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.
2. Dökme olarak stoklanan nohut ve mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
3. Teslimat miktarı, depo bazında ağırlıklı laboratuvar analiz ortalama değerlerinin girilmesi sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.
Stoklarımızda bulunan nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere, nohut için 4,50 TL/kg (KDV hariç), mercimek için 4,00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.

F- PİRİNÇ - ÇELTİK:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına;
a) Çeltik;
Kuruluş Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan 2.530 ton Calrose çeltik faal durumda bulunan çeltik fabrikalarına, peşin bedeli mukabili 2.900 TL/Ton (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla satılacak olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-5) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır.
Satışa Açılan Stoklar;
• Mersin Şube stoklarında bulunan 2.530 ton Calrose çeltik,
Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne ekteki (Ek-6) formla müracaatta bulunacaktır.
Müracaatta;
- Bağlı olunan sanayi/ticaret odasından 2018 hasat döneminde faaliyette olduğunu gösterir belge,
- 2018 yılına ait fiili çeltik tüketim miktarı,
resmi olarak belgelenerek (bu belgeler resmi kurum ve/veya mali müşavir onaylı olacaktır) dilekçesi ekinde sunulacaktır.
Çeltik satışında;
1. Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri, mevzuatlarımız ve 14.11.2018 tarih, E.249232 sayılı 2018 dönemi çeltik alım şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
2. Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır (Ek-7).
3. Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
4. Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.
b) Pirinç:
Pirinçler Ek-2’de belirtilen fiyatlardan perakende olarak satılacaktır.
Aşağıda yer alan pirinç çeşitleri ise yerel ve ulusal marketler ile pirinç imalatçıları ve paketleyicilerine Ek-2’de belirtilen fiyatlardan, 5 tona kadar toptan satışa açılmıştır. Ancak Bandırma ve Mersin Şube Müdürlükleri stoklarındaki pirinçler ise miktar kısıtlaması olmaksızın talep toplamak sureti ile peşin bedel mukabili yerel ve ulusal zincir marketler ile pirinç imalatçıları ve paketleyicilerine satılabilecektir. Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için tahsisat yapılacaktır.
Yerli pirinçler ile İtalyan Uzun Tane Baldo (3681 kodlu) pirinçler toptan satışa kapalıdır.
Toptan Satışa Açılan Stoklar;
Tip A
• Arjantin Fortuna (3672 kodlu),
• Uruguay Arjantin Baldo (3673 kodlu)
• İtalyan Cammeo (3674 kodlu),
• Arjantin Yerua (3677 kodlu),
• İtalyan Cammeo 2019 (3682 kodlu),
• Yunanistan Cammeo 2019 (3684 kodlu),
• Rus Baldo 2019 (3691 kodlu),
Tip C
• Yunanistan Uzun Tane Ronaldo (3679 kodlu),
• Yunanistan Uzun Tane Luna (3680 kodlu),
• Yunanistan Ronaldo 2019 (3685 kodlu),
• İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodlu),
• Bulgaristan Uzun Tane Luna (3687 kodlu),
• Yunanistan Luna 2019 (3688 kodlu),
• İtalyan Luna 2019 (3689 kodlu),
• Rus Osmancık 97(3690 kodlu),
• Calrose (3636 kodlu)
• Uruguay Luna (3652 kodlu),
Toptan satış talepleri karşılanırken Ramazan ayı dikkate alınarak Şube Müdürlükleri stoklarında perakende satışa yönelik stok bulundurmaya dikkat edecektir.

G- ELÜS SATIŞLARI:
Mayıs ayında tüm ürünlerin ELÜS satışları, ELDES sistemi üzerinden Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.
Tüm ürün satışlarında başvuru sahiplerine yapılan ELÜS dışı tüm tahsis miktarları ELDES panelinde ELÜS dışı satış miktarları kısmına en geç 13/05/2019 tarihine kadar girişi yapılacaktır.
ELÜS yolu ile yapılan satışlarda ileride doğabilecek şikayetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla söz konusu ürünü alan firmalara lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkış analizi yaptırabilecekleri hususunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

H- GENEL HÜKÜMLER:
Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Nisan 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.
Kullanıcılarına yönelik olarak yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate alınmayacaktır.
Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, maydü ve şubelerimizce kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir.
Bu talimat ile yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu ekte yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır. Tahsise tabi stoklarda yeni kurulan fabrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır.
Vadeli vade farksız satışlarda (bakliyat için), teslimatlar mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. Vadeli ve vade farksız olarak yapılan satışlarda 31 Mayıs tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.
Vadeli vade farksız satışlarda imzalanan sözleşmelerin vade sonu ve teminat mektuplarının süresi sözleşme imzalayan şube müdürlüğünce takip edilecektir.

Ek-1 için tıklayınız.
Ek-2 için tıklayınız.
Ek-3 için tıklayınız.
Ek-4 için tıklayınız.
Ek-5 için tıklayınız.
Ek-6 için tıklayınız.
Ek-7 için tıklayınız.

Bilgi için 0.258.371 26 43

Üyelerimize duyurulur...