DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 18.206.187.81
Şuan 11 kişi online
Bugün 388 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 122146
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat ve Bakliyat Satışı Hk - 10.06.2019

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda bildirildiği üzere, Stoklardaki mısır, bakliyat, çeltik ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve Ek-1 yer alan fiyatlarla 01 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında satılacaktır.

Buna göre;
A- MISIR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına:
• Besici ve yetiştiriciler,
• Yem fabrikalarına,
fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-1’de belirtilen fiyatlarla satışa verilecektir. Nişasta ve İrmik fabrikalarına mısır satışı yapılmayacaktır.
Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan mısırların Haziran ayına sarkan kısmının teslimatı Mayıs ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.
Satışa açılan stoklar;
• Satışa açık ithal mısırlardan bakiye serbest miktarlar ile 24/04/2019 tarihli ihale ile bağlantısı yapılan 2. Yükleme dönemli yaklaşık 100 bin ton,
• Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan mısırların Haziran ayına sarkan kısmının teslimatı Haziran ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2018 yılına ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Alınacak raporlarda fiili hayvan sayısının gösterilmesi gerekmekte olup firmanın kurulu kapasite raporuna göre tahsisat yapılmayacaktır.
Ayrıca fabrikalardan halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Mayıs 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.
Talep sahipleri Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden 2018 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa bağlı oldukları ihracatçı birliklerinin genel sekreterliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

B- NOHUT, MERCİMEK:
Satış Usul ve Esasları:
• Serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın,
• Açık ve kapalı depolarımızda dökme halde bulunan natürel nohut ve yeşil mercimekler peşin bedel mukabili veya peşin satış fiyatları üzerinden kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak Ek-1’de belirtilen fiyatlardan,
• İmalattan elde edilen paketli ve çuvallı haldeki kalibre edilmiş nohut ve yeşil mercimekler Ek-1’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabilinde veya kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.
Satışa Açılan Stoklar;
• Stoklarımızda bulunan tüm nohut ve yeşil mercimekler,
Adıyaman Şube Müdürlüğü kapalı depolarında bulunan 2.306 ton, Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne bağlı Uşak Ajans Amirliği kapalı depolarında bulunan 132 ton 3411 kodlu nohutlar, 3.000 TL/Ton fiyatla, Kayseri Şube Müdürlüğüne bağlı Boğazlıyan Ajans Amirliği kapalı deposunda bulunan 254 ton 3312 kodlu yeşil mercimek ise açık yığın fiyatı ile satılacaktır.
Satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır.
Nohut ve yeşil mercimek satışında;
1. Depo bazında laboratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak satış yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılan deponun ağırlıklı ortalama analiz değerleri girilerek nihai satış fiyatı oluşturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.
2. Dökme olarak stoklanan nohut ve mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
3. Teslimat miktarı, depo bazında ağırlıklı laboratuvar analiz ortalama değerlerinin girilmesi sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.
Stoklarımızda bulunan nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere, nohut için 4,50 TL/kg (KDV hariç), mercimek için 4,00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.

C- PİRİNÇ - ÇELTİK:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına;
a) Çeltik;
Kuruluşumuz Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan Calrose çeltikler faal durumda bulunan çeltik fabrikalarına, peşin bedeli mukabili 2.700 TL/Ton (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla satışına devam edilecek olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-2) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır.
Satışa Açılan Stoklar;
• Mersin Şube stoklarında bulunan Calrose çeltikler,
Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne ekteki (Ek-3) formla müracaatta bulunacaktır.
Müracaatta;
- Bağlı olunan sanayi/ticaret odasından 2018 hasat döneminde faaliyette olduğunu gösterir belge,
- 2018 yılına ait fiili çeltik tüketim miktarı,
resmi olarak belgelenerek (bu belgeler resmi kurum ve/veya mali müşavir onaylı olacaktır) dilekçesi ekinde sunulacaktır.
Çeltik satışında;
1. Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri, mevzuatlarımız ve 14.11.2018 tarih, E.249232 sayılı 2018 dönemi çeltik alım şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
2. Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır (Ek- 4).
3. Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
4. Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.
b) Pirinç:
Pirinçler Ek-1’de belirtilen fiyatlardan perakende olarak satılacaktır.
Aşağıda yer alan pirinç çeşitleri ise yerel ve ulusal marketler ile pirinç imalatçıları ve paketleyicilerine Ek-1’de belirtilen fiyatlardan, 5 tona kadar toptan satışa açılmıştır. Ancak Bandırma ve Mersin Şube Müdürlükleri stoklarındaki pirinçler ise miktar kısıtlaması olmaksızın talep toplamak sureti ile peşin bedel mukabili yerel ve ulusal zincir marketler ile pirinç imalatçıları ve paketleyicilerine satılabilecektir. Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için tahsisat yapılacaktır.
Pirinç satışı yapılacak talep sahiplerinden, 2018 yılına ait satış veya imalat/paketleme miktarlarını gösteren belge mali müşavirden onaylı olarak istenecektir.
Yerli pirinçler ile İtalyan Uzun Tane Baldo (3681 kodlu) pirinçler toptan satışa kapalıdır.

Toptan Satışa Açılan Stoklar;
Tip A
• Arjantin Fortuna (3672 kodlu),
• Uruguay Arjantin Baldo (3673 kodlu)
• İtalyan Cammeo (3674 kodlu),
• Arjantin Yerua (3677 kodlu),
• İtalyan Cammeo 2019 (3682 kodlu),
• Yunanistan Cammeo 2019 (3684 kodlu),
• Rus Baldo 2019 (3691 kodlu),
• Uruguay Perla 2019 (3692 kodlu)
Tip C
• Yunanistan Uzun Tane Ronaldo (3679 kodlu),
• Yunanistan Uzun Tane Luna (3680 kodlu),
• Yunanistan Ronaldo 2019 (3685 kodlu),
• İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodlu),
• Bulgaristan Uzun Tane Luna (3687 kodlu),
• Yunanistan Luna 2019 (3688 kodlu),
• İtalyan Luna 2019 (3689 kodlu),
• Rus Osmancık 97(3690 kodlu),
• Uruguay Luna (3652 kodlu),
Orta Tane
• Calrose (3636 kodlu)
Kısa Tane
• Çin Kısa Tane Groski 2019 (3622 kodlu)
• Myanmar Kısa Tane Groski Pirinç 2019(3623 kodlu)

D- GENEL HÜKÜMLER:
Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Mayıs 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.
Kullanıcılarına yönelik olarak yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate alınmayacaktır.
Bu talimat ile yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu ekte yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubelerimiz
yetkili kılınmıştır. Tahsise tabi stoklarda yeni kurulan fabrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır.
Vadeli vade farksız satışlarda (bakliyat için), teslimatlar mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. Vadeli ve vade farksız olarak yapılan satışlarda 20 Haziran tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.
Vadeli vade farksız satışlarda imzalanan sözleşmelerin vade sonu ve teminat mektuplarının süresi sözleşme imzalayan şube müdürlüğünce takip edilecektir.
Talimat ile ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurular yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Satışlarda müracaatlar 12/06/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Bu tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 19/06/2019 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.
Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan bakliyat, çeltik ve pirinçlerin Haziran ayına sarkan kısmının teslimatı Haziran ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.
Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu ayrıca belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan bilahare teyit edilecektir. Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış yapılmaması hususunda Ticaret Dairesi Başkalığı ve diğer şube müdürlükleri bilgilendirilecektir.
Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, üretici birlikleri ve küçük ölçekli besiciler (en fazla 1 araç tahsis çıkan) bu uygulamanın dışında tutulacaktır.
Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname alınacaktır.
Tüm ürünler için son teslim tarihi 30 Haziran 2019 tarihidir.

Ek 1-Fiyat listesi için tıklayınız.
Ek 2-Randıman göre çeltik fiyat listesi için tıklayınız.
Ek 3-Çeltik talep formu için tıklayınız.
Ek 4-Tutanak için tıklayınız.
Ek 5-Taahhütname için tıklayınız.
Ek 6-Mısır Talep Formu için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur...