DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 18.206.187.81
Şuan 20 kişi online
Bugün 260 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 121913
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?




Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat ve Bakliyat Satışı Hk - 03.07.2019

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda bildirildiği üzere, stoklardaki mısır, bakliyat ve çeltikler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-1) yer alan fiyatlarla 01 - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Pirinçler ise 01 Temmuz tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-1) yer alan fiyatlarla satılacaktır.

Buna göre;
A- MISIR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına:
• Besici ve yetiştiricilere,
Fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-1’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabili satışa verilecektir. Yumurta üreticilerine ise talep etmeleri halinde peşin satış fiyatları üzerinden kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 90 güne (3 ay) kadar vadeli, vade farksız olarak satış yapılabilecektir.
Başvuru sahiplerinin besici ve yetiştiricilik ile yumurta üretimini birlikte yapıyor olması durumunda, başvuru sahibine canlı yumurta tavuğu sayısına göre hesaplanacak fiili tüketim miktarı kadar vadeli ve vade farksız olarak mısır satışı yapılabilecektir.
Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan mısırların Temmuz ayına sarkan kısmının teslimatına tahsisatın yapıldığı ayda geçerli olan satış (Mayıs ve Haziran) fiyatlarından devam edilecektir.
Yem, nişasta ve irmik fabrikalarına mısır satışı yapılmayacak olup önceki aylarda yapılan tahsislerden bakiye miktarların teslimatlarına devam edilecektir.
Satışa açılan stoklar;
• Satışa açık ithal mısırlardan bakiye serbest miktarlar ile 14.06.2019 tarihli ihale ile bağlantısı yapılan yaklaşık 100 bin ton,
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Alınacak raporlarda fiili hayvan sayısının gösterilmesi gerekmekte olup firmanın kurulu kapasite raporuna göre tahsisat yapılmayacaktır.
Birden fazla il/ilçede işletmesi bulunan besici ve yetiştiriciler işletme tescil belgelerini bulundukları tarım il/ilçe müdürlüklerinden ayrı ayrı belgeleyeceklerdir. Farklı illerde işletmesi olduğu halde tek bir il/ilçe müdürlüğünden işletme tescil belgesi getiren talep sahiplerinin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Fiili tüketim hesabında besici ve yetiştiriciler talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) belgelemeleri halinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.
Talep sahipleri Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden 2018 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa bağlı oldukları ihracatçı birliklerinin genel sekreterliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

B- NOHUT, MERCİMEK:
Satış Usul ve Esasları:
• Serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın,
İmalattan elde edilen çuvallı ve paketli haldeki nohut ve yeşil mercimeklerin satışına Ek-1’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabili perakende veya toptan olarak devam edilecektir. Çuvallı nohut ve mercimekler sadece toptan olarak satılacaktır.
Satışa Açılan Stoklar;
• Stoklarımızda bulunan paketli ve çuvallı tüm nohut ve yeşil mercimekler satışa açılmıştır.
• Natürel nohut ve mercimekler satışa kapalıdır.
Stoklarımızda bulunan çuvallı nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere, nohut için 4,50 TL/kg (KDV hariç), mercimek için 4,00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.

C- PİRİNÇ - ÇELTİK:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına;
a) Çeltik;
Kuruluş Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan Calrose çeltikler faal durumda bulunan çeltik fabrikalarına, peşin bedeli mukabili 2.700 TL/Ton (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla satışına devam edilecek olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-2) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır.
Satışa Açılan Stoklar;
• Mersin Şube stoklarında bulunan Calrose çeltikler,
Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne ekteki (Ek-3) formla müracaatta bulunacaktır.
Müracaatta;
- Bağlı olunan sanayi/ticaret odasından 2018 hasat döneminde faaliyette olduğunu gösterir belge,
- 2018 yılına ait fiili çeltik tüketim miktarı,
resmi olarak belgelenerek (bu belgeler resmi kurum ve/veya mali müşavir onaylı olacaktır) dilekçesi ekinde sunulacaktır.
Çeltik satışında;
1. Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri, mevzuatlarımız ve 14.11.2018 tarih, E.249232 sayılı 2018 dönemi çeltik alım şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
2. Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır (Ek- 4).
3. Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
4. Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.
b) Pirinç:
Pirinçler Ek-1’de belirtilen fiyatlardan toptan ve perakende olarak satılacaktır.
Aşağıda yer alan pirinç çeşitleri ise yerel ve ulusal marketler ile pirinç paketleyicilerine Ek-1’de belirtilen fiyatlardan, 2 tona kadar toptan satışa açılmıştır.
Mersin Şube Müdürlüğü stoklarındaki pirinçler ile Polatlı Şube Müdürlüğü stoklarındaki 3677 kodlu Arjantin Yerua pirinçler ise miktar kısıtlaması olmaksızın talep toplamak sureti ile peşin bedel mukabili öncelik yerel ve ulusal marketler olmak üzere
pirinç paketleyicilerine satılabilecektir. Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için tahsisat yapılacaktır.
Pirinç satışı yapılacak talep sahiplerinden, 2018 yılına ait satış veya paketleme miktarlarını gösteren belge mali müşavirden onaylı olarak istenecektir.
Yerli pirinçler ile İtalyan Uzun Tane Baldo (3681 kodlu), Rus Baldo 2019 (3691 kodlu) ve Rusya Osmancık 97 2019 (3690 kodlu) pirinçler toptan satışa kapalıdır.
Toptan Satışa Açılan Stoklar;
Tip A
• Arjantin Fortuna (3672 kodlu),
• Uruguay Arjantin Baldo (3673 kodlu),
• İtalyan Cammeo (3674 kodlu),
• Arjantin Yerua (3677 kodlu),
• İtalyan Cammeo 2019 (3682 kodlu),
• Yunanistan Cammeo 2019 (3684 kodlu),
• Uruguay Perla 2019 (3692 kodlu)
Tip C
• Yunanistan Uzun Tane Ronaldo (3679 kodlu),
• Yunanistan Uzun Tane Luna (3680 kodlu),
• Yunanistan Ronaldo 2019 (3685 kodlu),
• İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodlu),
• Bulgaristan Uzun Tane Luna 2019 (3687 kodlu),
• Yunanistan Luna 2019 (3688 kodlu),
• İtalyan Luna 2019 (3689 kodlu),
• Uruguay Luna (3652 kodlu),
Orta Tane
• Calrose (3636 kodlu)
Kısa Tane
• Kısa Tane Groski 2019 (3622-3623 kodlu),

D- GENEL HÜKÜMLER:
Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Haziran 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.
Kullanıcılarına yönelik olarak yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate alınmayacaktır.
Bu talimat ile yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu ekte yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
Vadeli vade farksız satışlarda, teslimatlar mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. Vadeli vade farksız olarak yapılan satışlarda 19 Temmuz 2019 tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.
Vadeli vade farksız satışlarda imzalanan sözleşmelerin vade sonu ve teminat mektuplarının süresi sözleşme imzalayan şube müdürlüğünce takip edilecektir.
Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Mısır satışlarında müracaatlar 05.07.2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Pirinç satışlarında müracaatlar 16.07.2019 tarihine kadar alınacaktır.
Satışı yapılan mısırlar için para yatırma süresi 22.07.2019 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.
Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan bakliyat, çeltik ve pirinçlerin Temmuz ayına sarkan kısmının teslimatı Temmuz ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.
Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu ayrıca belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan bilahare teyit edilecektir. Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış yapılmaması hususunda Ticaret Dairesi Başkanlığı ve diğer şube müdürlükleri bilgilendirilecektir.
Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, üretici birlikleri ve küçük ölçekli besiciler (en fazla 1 araç tahsis çıkan) bu uygulamanın dışında tutulacaktır.
Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluştan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname alınacaktır.
Mısır için son teslim tarihi 31 Temmuz 2019 tarihidir.

Ek 1- Fiyat listesi için tıklayınız.
Ek 2- Randıman göre çeltik fiyat listesi için klayınız.
Ek 3- Çeltik Talep formu için tıklayınız.
Ek 3- Mısır Talep formu için tıklayınız.
Ek 4- Çeltik tutanağı için tıklayınız.
Ek 5- Taahhütname için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur...