DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 18.204.227.117
Şuan 104 kişi online
Bugün 102 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 121939
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat ve Bakliyat Satışı Hk. - 22.10.2019

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda bildirildiği üzere, Kurumumuz stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan ekmeklik buğday, arpa,nohut ve yeşil mercimekler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 21 Ekim-30 Kasım 2019 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.
Buna göre
A)EKMEKLİK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
Ekmeklik Buğdaylar:
.Un fabrikaları
.Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları,
. Bisküvi fabrikalarına,
Düşük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar;
Un fabrikaları
Bisküvi fabrikalarına
Ek-2`de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.
Satışa açılan stoklar;
.Ek-1 listede yer alan yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar,
ELÜS buğday stokları satışa kapalıdır.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Talep sahiplerinden, 2018 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2018 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.Bulgur üreticilerinden ise 2018 yılı ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde
olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2018 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir. Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını gösterecektir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Ekim 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi
bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.
Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2018 yılı için 1/12`sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358 bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.
Örneğin; herhangi bir Şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2018 yıl
fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2018 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım
Buna göre: 5.000x 1,358-6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır
20.000- 6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12`si olan buğday miktarıdır.
B-ARPA:
Satıs Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; Besici ve yetiştiricilere, Ek-2`de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır. Yem fabrikaları ve kanatlı hayvan besiciliği yapanlara satış yapılmayacaktır.
Satışa açıla stoklar;
Arpa Stokları:
Ek-1 listede yer alan yerli ve ithal arpalar,
ELÜS arpa stokları satışa kapalıdır.
Talep sahibi besici ve yetiştiricilerin, hinterlandında bulundukları Şube müdürlüğüne hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
Fiili tüketim hesabında besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları I1/Ilçe
Tarim Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) belgelemeleri hâlınde; büyük baş hayvan başına günde 5 kg küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Liman Şubelerinden sevkıyatla oluşan arpa satışlarında dağıtım sonucunda 100 ton ve üzerinde hakediş düşen başvuru sahiplerine 100 tonu aşan kısma ait teslimatlar liman Şube stoklarından yapılacaktır.Üretici birliklerine: talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve
fiili tüketim miktarlarını Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar arpa satışı yapılabilecektir.
C-NOHUT, YEŞİL MERCİMEK:
Satış Usul ve Esasları:
Ekli (Ek-1) listede yer alan natürel nohut ve yeşil mercimekler serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, Ek-2`de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.
Satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır.
Naturel nohut ve yeşil mercimek satışlarında parasını yatıran başvuru sahiplerine talep toplama süre sonunu beklemeksizin satış ve teslimat yapılacaktır.
Nohut ve yeşil mercimek satışında;
1.Depo bazında laboratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak satış yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılan deponun ağırlıklı ortalama analiz değerleri girilerek nihai satış fiyatı oluşturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.
2. Dökme olarak stoklanan nohut ve yeşil mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
3. Teslimat miktarı, depo bazında ağırlıklı laboratuvar analiz ortalama değerlerinin girilmesi sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir. Stoklarımızda bulunan nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere, nohut için 4,50 TL/kg (KDV hariç), mercimek için 4,00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.
D-GENEL HÜKÜMLER:
Makarnalık buğdaylar satışa kapalıdır.
Kullanıcılarına yönelik olarak yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi (başvuru tarihinde) mevcut hayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate alınmayacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar veya faaliyette bulunduğu aylara ait fili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya Şubelerimiz yetkili kılınmıştır.
Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Şube müdürlüğüne) Şube müdürlüğüne bildireceklerdir.
Satışlarda müracaatlar 30/10/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir Bu tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi ekmeklik buğdaylar için 11/11/2019, arpa için ise 21/11/2019 tarihinde sona erecektir. Nohut ve yeşil mercimek satışlarında para yatırma süre sonu uygulanmayacaktır. Parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir. Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri ve üretici birlikleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.
Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde cari satış kampanyası
süresince kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3) taahhütname alınacaktır.
Satışlarda son teslim tarihi 30 Kasım 2019 tarihidir.

Ek-1 Ekmeklik buğday stok listesi için tıklayınız.

Ek-1 Arpa stok listesi için tıklayınız.

Ek-1 Nohut ve Yeşil Mercimek stok listesi tıklayınız.

Ek-2 Ekmeklik buğday fiyat listesi için tıklayınız.

Ek-2 Arpa fiyat listesi için fiyat tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur....