DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Ocak Şubat 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 34.226.244.70
Şuan 7 kişi online
Bugün 114 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 116466
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk. - 02.06.2017

Sayın Üyemiz,

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin yedinci fıkrası ile; 5174 sayılı yasa kapsamında üyelerimizin Borsamıza olan, borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri borçları asıllarının işbu yasa kapsamında yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

- Anılan madde ile 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil ) önceki alacakların tahsili düzenlenmiştir.

Borsamıza olan borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara iş bu kanun kapsamında yapılandırma imkanı tanınmamış olup bu durumda bulunan üyelerimiz yasa gereği sadece 01.07.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanabileceklerdir.

- Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

- Üyelerimizin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması şarttır.

- Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyelerimiz başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu düzenlemeden faydalanabilecektir.

- Başvuru üzerine, üyelerimizin asıl borcu olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda en fazla toplam 6 eşit taksite bölünebilecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 31.08.2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

Vade son ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:
30.09.2017
31.10.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.01.2018

- Taksitlerin her hangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsiline devam olunacaktır.

- Toplam anapara borç tutarı yukarıda 5’inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.

- Üyelerin aidat ve tescil ücretleri borçları için icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra giderleri ile vekalet ücretinin ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi şarttır. Yasa hükmünden yararlanmak isteyen borçluların anılan maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.Taksitlerden her hangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

Yapılandırma dilekçelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.....

Peşin ödeme dilekçesi
2 taksitte ödeme dilekçesi
3 taksitte ödeme dilekçesi
4 taksitte ödeme dilekçesi
5 taksitte ödeme dilekçesi
6 taksitte ödeme dilekçesi

Üyelerimize saygı ile duyurulur.....