DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 18.206.187.81
Şuan 8 kişi online
Bugün 390 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 122148
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat Satışı Hk. - 04.01.2018

TMO Antalya Ajans Amirliği`nden Borsamıza gelen yazıda;

TMO stoklarında bulunan hububatların aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 02-31 Ocak 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açıldığı bildirilmektedir.

1) Makarnalık Buğdaylar:
Makarnalık buğdayların tamamı (ELÜS stoklan dahil) sadece kullanıcılanna (makama, irmik, şehriye ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgurculara) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-l’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. 2016 yılı mahsulü olup maydü ve açık yığınlarda stoklu bulunan makarnalık buğdaylar ise kullanıcısına serbest olarak peşin bedel mukabili Ek-l’de belirtilen fiyatlardan satılabilecektir.
Makarnalık buğday satışlannda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, silobag, maydü ve noda için 5 TL/Ton, kapalı depolar için 15 TL/Ton maniplasyon ücreti uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.
Talep sahipleri, 2017 yılı (temin edilememesi durumunda 2016 yılma ait belge kabul edilecektir) fiili makarnalık buğday tüketim miktarlarım, 2017 yılma (hangi yıla ait fiili tüketim belgesi verilmişse o yıl için) ait makama, irmik, şehriye ve bulgur ihracat miktarlarını veya makama, irmik, şehriye ve bulgur ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir).
Firmalar m fiili tüketim rakamları hesaplanırken mamul madde ihracatının buğday karşılığı düşülecektir. Hesaplamada makama, irmik ve şehriye için 1,66, bulgur için 1,45 katsayısı esas alınacaktır.
Örneğin; Bir makama fabrikası Diyarbakır Şube Müdürlüğümüze müracaatla Gaziantep ve Şanlıurfa Şube Müdürlüklerinden makarnalık buğday talebinde bulunmuş ve bahse konu firmanın 2017 yılı fiili tüketim miktarı 15.500 ton, 2017 yılı makama ihracatı da 2.000 ton olsun
Diyarbakır Şube Müdürlüğümüzce firmanın 2017 yılı makama ihracatı karşılığı buğdayı bulmak için 2.000 x 1,66= 3.320 ton buğday olacaktır. Firmanın 2017 yılı fiili tüketim miktarı olan 15.500 tondan ihracat karşılığı buğday düşülecek (15.500-3.320= 12.180 ton ) ve yıllık gerçek fiili tüketim miktarı 12.180 ton, aylık ise 12.180/12= 1.015 ton olarak bulunacaktır.

2) Ekmeklik Buğdaylar;
Tekirdağ, Edime ve Kırklareli Şube Müdürlüklerinin kapalı depolarındaki (maydü ve silobagler açık depo olarak değerlendirilecektir) stoklu buğdaylar (ELÜS stoklan dahil) satışa kapalıdır. Bunun haricindeki tüm işyerlerimizde stoklu buğdayların tamamı ile Tekirdağ Şube kapalı deposunda stoklu 2015 mahsulü 1273 grubu 3.285 ton buğdaylar sadece kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalanna)
fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-l’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
Ekmeklik buğday satışlarında belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, silobag, maydü ve noda için 5 TL AT on, kapalı depolar için 15 TL/Ton maniplasyon ücreti uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.
Edime Şube Müdürlüğüne bağlı Keşan Ajans Amirliği MAYDÜ’sünde stoklu bulunan 1273 ve 1373 kodlu (toplam 8.375 ton) buğday öncelik kullanıcısına olmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın Ek-l’de belirtilen fiyatlarla (KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dâhil) peşin bedel mukabili satılabilecektir.
Firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2017 yılı (temin edilememesi durumunda 2016 yılına ait belge kabul edilecektir) için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.
Örneğin; herhangi bir Şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2017 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2017 tın ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa 1 aylık fiili tüketim miktarı 20.000/12= 1.666 ton olarak dikkate alınacaktır.

3) Mısırlar:
Stoklarınızda bulunan (ELÜS dahil) yerli ve ithal mısırlar sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem, nişasta ve mısır irmiği fabrikaları) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-l’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2017 yılı (temin edilememesi durumunda 2016 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. Talep sahipleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden 2017 yılında (hangi yıla ait fiili tüketim belgesi verilmişse o yıl için) mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2017 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarım belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Genel Hükümler:
Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Kasım 2017 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.
Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri (ELÜS dahil), açık yığınlar, maydü, silobag ve şubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-l’de belirtilen satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.
Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır.
Liman işyerlerinden yapılan ithal arpa ve mısır satışlarında para yatırma süre sonu 05 Ocak 2018 tarihi mesai bitimi olarak yeniden belirlenmiş olup teslimat süre sonu hususunda ilgili şube müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
Ayrıca Liman Şubelerinden taşınarak başvuru şubelerinde satış ve teslimatı yapılacak olan ithal arpalar için para yatırma süre sonu ile son teslimat tarihlerinin belirlenmesi hususlarında teslimat şube müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile alımı yapılan buğday ve mısırlar Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak elektronik satış salonu olan borsalarda satılacak (Tekirdağ, Edirne ve Kırklardı Şube Müdürlükleri ELÜS ekmeklik buğday stokları hariç) olup ilgili Ticaret Borsalannda seans düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ekmeklik buğdaylar ve mısırlarda ELÜS satışları da Ocak ayı fiili tüketim miktarından düşülecektir.
ELÜS buğday ve mısır stoklan sadece kullanıcısına satılabilecektir.
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında Ocak ayı satış fiyatlarımız (Ek-1) kullanılacaktır. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında maniplasyon ücreti alınmayacaktır. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile satış yapılan borsalarda gerçekleştirilen satış seanslarında yoğun talep gelmesi durumunda belirlenen satış fiyatları en fazla bir üst grubun satış fiyatına kadar artırılabilecektir. Birinci grup ürünler en fazla (1171-1271 kodlu) gruplar arasındaki fiyat paritc farkı (10 TL/Ton) kadar artırılabilecektir.
ELÜS satışları büyük miktarlarda değil daha çok alıcıya ulaşabilmesi amacıyla küçük partiler halinde (100 ton, maksimum 200 ton) şeklinde satış yapılacaktır, şubelerinizce seferberlik ve savaş hali olarak tutulan ürünlerden satış olması halinde bu durum ilişkilendirme yönünden değişikliği yapılmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.
Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek olup son teslim tarihi 31 Ocak 2018’yi geçmeyecektir.

Üyelerimize duyurulur.....