DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Ocak Şubat 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 3.234.245.121
Şuan 15 kişi online
Bugün 540 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 116361
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat Satışı Hk - 09.08.2018

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda;

Hububat stoklarının aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren satışa açıldığı, satış fiyatları ve esaslarının 09 Ağustos – 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacağı bildirilmektedir.

1) Makarnalık Buğdaylar:
Stoklardaki makarnalık buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stoklan hariç) ile mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü ve silobag stokları kullanıcılarına (makam irmik, sekiye üreticilerine ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili tüketim (1 aylık) esasına güre peşin bedeli mukabili EK-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Talep sahipleri, 2017 yılı fiili makarnalık buğday tüketim miktarlarını, 2017 yılına ait makama, irmik, şehriye ve bulgur ihracat miktarlarını veya makama, irmik, şehriye ve bulgur ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir).

Firmaların fiili tüketim rakamları hesaplanırken mamul madde ihracatının buğday karşılığı, düşülecektir. Hesaplamada makarna, irmik ve şehriye için 1,66, bulgur için 1,45 katsayısı esas alınacaktır.

Örneğin; Bir makama fabrikası Diyarbakır Şube Müdürlüğüne müracaatla Gaziantep ve Şanlıurfa Şube Müdürlüklerinden makarnalık buğday talebinde bulunmuş ve bahse konu firmanın 2017 yılı fiili tüketim miktarı 15.500 ton, 2017 yılı makama ihracatı da 2.000 ton olsun. Diyarbakır Şube Müdürlüğünce firmanın 2017 yılı makama ihracatı karşılığı buğdayı bulmak için 2.000 x 1,66= 3.320 ton buğday olacaktır. Firmanın 2017 yılı fiili tüketim miktarı olan 15.500 tondan ihracat karşılığı buğday düşülecek (15.500-3.320= 12.180 ton ) ve yıllık gerçek fiili tüketim miktarı 12.18O ton, aylık ise 12.180/12=1.015 ton olarak bulunacaktır.

2) Ekmeklik Buğdaylar:
Stoklardaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 2015, 2016 ve 2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları hariç) ve mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü ve silobag stokları kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar yalnızca bisküvi ve un fabrikalarına satılacaktır. Standart dışı buğdaylar ise kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satılacak olup bu miktar fiili tüketim hesabında dikkate alınmayacaktır.

Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2017 yılı için 1/12`sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.

Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğüne müracaatta bulunan bir firmanın 2017 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2017 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 20.000-6,790= 13.210/12-1,100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa 1 aylık fiili tüketim miktarı 20.000/12=1.666 ton olarak dikkate alınacaktır.

Genel Hükümler:
Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Temmuz 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, maydü, silobag ve şubenizce kritik utarak değerlendirilen stoklara verilecektir.

Bu talimatla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-1’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeler yetkili kılınmıştır.

Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır. Buğdayların satışında yoğun talep geleceği dikkate alınarak talimatın alınmasını müteakip 3 işgünü beklenerek tahsisat yapılmak suretiyle satış gerçekleştirilecektir.

Satış kodu belli olmayan 2018 mahsulü buğdayların (açık yığın, maydü ve silobag stokları) satış kodları belirlenmesini müteakip satışı gerçekleştirilebilecektir. 2018 mahsulü tüm kapalı depo stokları (1691 kodlu standart dışı buğdaylar hariç) satışa kapalıdır.

Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı satışa kapalıdır.

Firmalar her ay için 1 aylık fiili tüketimleri kadar ürün alabilecektir.

Para yatırma süre sonu ve teslimat süre sonu hususunda ilgili şube müdürlükleri yetkili kılınmış olup teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalar doğrultusunda belirlenecek, ancak son teslim tarihi 31/10/2018’i (dahil) geçmeyecektir.

EK-1 : 09.08.2018 – 31.10.2018 tarihleri Arasında Uygulanacak Satış Fiyatları için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur…