DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 18.206.187.81
Şuan 7 kişi online
Bugün 390 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 122148
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat Satışı Hk - 09.11.2018

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda bildirildiği üzere, Ağustos – Eylül aylarında satışa açılıp bunlardan kalan yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar ile makarnalık buğdaylara ekli listedeki (Ek-1) stoklar ilave edilerek satışına aşağıda belirtilen esaslar ve fiyatlarla (Ek-2)devam edilecektir.

Ayrıca stoklarınızda bulunan çavdar- tritikale ile yulaflarda aşağıda belirtilen esaslar ve fiyatlarla (Ek-2) satışa verilecektir.

Satışl fiyat ve esasları 01- 30 Kasım 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

1) Makarnalık Buğdaylar:
Stoklarınızdaki makarnalık buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları hariç) ile mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü ve silobag stokları kullanıcılarına (makarna, irmik, şehriye üreticilerine ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili tüketim esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Makarnalık buğday satışlarında başvuru sahiplerine en fazla 1 aylık fiili tüketimlerinin % 50’sine kadar satış yapılacaktır.

Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

2017 yılı yurt içi satış miktarları hesaplanırken;
1- Firmaların kendi grup şirketlerine,
2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
4- Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı,
düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahipleri yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini Ek-3’te yer alan tabloda belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (01 Ekim 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) belge istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.).

2) Ekmeklik Buğdaylar:
Stoklarınızdaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları hariç) ve mahsul yılı 2018 olan açık yığın ve maydü stokları kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Ancak, Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amirliğinde stoklu bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak Kasım ayında geçerli fiyatlarımızdan peşin bedel mukabili satılacaktır. Satışlarda bu stoklar fiili tüketim hesabına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca piyasalarda yaşanan finansman sıkıntısı ve küçük ölçekli işletmelerin beklentileri dikkate alınarak satışa açık olan yerli ekmeklik buğday stoklarından yıllık fiili tüketim miktarı 20 bin tona kadar (hesaplamada, mamul madde ihracat karşılığı buğday miktarı düşülmeyecektir) olan un fabrikalarına Kasım ayı satış fiyatlarımızla teminat mektubu alınarak 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak (stok modülü üzerinden tanzim edilerek) sözleşme imzalanarak satılacaktır. Vadeli vade farksız satışlarda, teslimat süreleri mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır.

Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar stoklarının tamamı (ELÜS’de yer alan DVEB hariç) bisküvi fabrikalarının yanı sıra besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere ve yem fabrikalarına da fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-2’deki fiyatlarla satılabilecektir.

Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal, vadeli) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir (Diyarbakır 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar hariç).

Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2017 yılı için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.

Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2017 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2017 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday Düşük vasıflı ekmeklik buğday satışlarında ise fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2017 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına 1 Kg/gün, küçükbaş hayvan başına ise 0,2 Kg/gün hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde;
kanatlı hayvan başına 12 gr/gün üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam 60 gr/gün, yarka, civciv vb. için 4 gr/gün, hindi palazı için ise 35 gr/gün üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri, 2017 yılı fiili düşük vasıflı ekmeklik buğday tüketim miktarlarını, 2017 yılına ait yem ihracat miktarlarını ve ihracat miktarlarının buğday karşılığını veya yem ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir). Firmaların fiili tüketim rakamları hesaplanırken yem ihracatının buğday karşılığı düşülecektir.

3- Çavdar, Tritikale ve Yulaf:
Çavdar, tritikale ve yulaf stokları kullanıcılarına serbest olarak Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.

Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır. Satışlara yoğun talep gelebileceği dikkate alınarak talimatımızın alınmasını müteakip 5 işgünü beklenerek satış gerçekleştirilecektir.

Genel Hükümler:
Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Ekim 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.
Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, maydü ve Şubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir.

Bu talimatla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.

Vadeli vade farksız ekmeklik buğday satışlarında imzalanan sözleşmelerin vade sonu ve teminat mektuplarının süresi sözleşme imzalayan şube müdürlüğünce takip edilecektir.

Talimatla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurular yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Satışlarda müracaatlar 08/11/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi (vadeli satışlarda bu süre dikkate alınmayacaktır) 26/11/2018 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır. Bu süre sonunda 08/11/2018 tarihine kadar talepte bulunup da tahsisten dolayı fiili tüketim miktarından az ürün alan firmalar bakiye fiili tüketim miktarlarını (makarnalıkta aylık fiili tüketimlerinin %50’sini geçmeyecek şekilde) satışa açık diğer stoklardan 19/11/2018 tarihine kadar başvurmak kaydıyla temin edebileceklerdir. Bu durumda da teslimatı yapacak şube, başvuru şubesine firmaların bakiye fiili tüketimini sorarak teslimat sonucunu yazılı olarak bilgi verecektir.

2018 mahsulü tüm kapalı depo stokları (Ek-1 listedeki stoklar hariç) satışa kapalıdır.

Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı satışa kapalıdır.

Eylül ayı fiili tüketimlerinden parası yatırılarak işyeri yoğunluğuna bağlı olarak teslimatı tamamlanamayan stokların teslimatı Ekim ayında sonlandırılacak olup Kasım ayına kesinlikle devir edilmeyecektir.

Ekim ayı fiili tüketimlerinden parası yatırılarak işyeri yoğunluğuna bağlı olarak teslimatı tamamlanamayan stokların Kasım ayına sarkan kısmın teslimatı Kasım ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.

Tüm buğday satışlarında alıcılardan Kuruluştan satın aldıkları buğdayları üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-4) taahhütname alınacaktır.

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek, ancak son teslim tarihi 30/11/2018’i (dahil) geçmeyecektir.

Stok Listesi (Ek-1) için tıklayınız.
Fiyat Listesi (Ek-2) için tıklayınız.
Yurtiçi Satış Miktarları Tablosu (Ek-3) için tıklayınız.
Taahhütname (Ek-4) için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur...