DUYURULAR +Tümünü Gör
Detaylar»
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Ocak Şubat 2020
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 3.229.118.253
Şuan 40 kişi online
Bugün 726 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 117111
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Hububat Satışı Hk - 04.12.2018

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Şube Müdürlüğü`nden Borsamıza gelen yazıda bildirildiği üzere, önceki aylardan satışa açılıp bakiye yerli-ithal ekmeklik, makarnalık buğdaylar ve ekli listeyle (Ek-1A/B) ilave edilen buğday stokları ile çavdar, tritikale ve yulaflar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında satılacaktır.
Satış fiyat ve esasları 01- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

Buna göre;
1) Makarnalık Buğdaylar:
Stoklarımızdaki makarnalık buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 olanların tamamı, Ek-1A/B ekli listedeki (ELÜS dahil) stoklar ile mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü ve silobag stokları kullanıcılarına (makarna, irmik, Şehriye üreticilerine ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili tüketim esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Makarnalık buğday satışlarında başvuru sahiplerine en fazla 1 aylık fiili tüketimlerinin % 50’sine kadar satış yapılacaktır.
Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, Şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

2017 yılı yurt içi satış miktarları hesaplanırken;
1- Firmaların kendi grup Şirketlerine,
2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
4- Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı,
düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahipleri yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini Ek-3’te yer alan tabloda belirtildiği Şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (01 Kasım 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) belge istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.).

2) Ekmeklik Buğdaylar:
Stoklarımızdaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 yılı olanların tamamı, mahsul yılı 2017 olan ELÜS stokları (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 2017 mahsulü ELÜS stokları hariç) ve ekli (Ek-1A/B) listede bulunan ilave stoklar kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peŞin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Ancak, Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amirliğinde stoklu bulunan 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satılacaktır. Satışlarda bu stoklar fiili tüketim hesabına dahil edilmeyecektir.
Piyasalarda yaşanan finansman sıkıntısı ve küçük ölçekli işletmelerin beklentileri dikkate alınarak satışa açık olan yerli ekmeklik buğday stoklarından yıllık fiili tüketim miktarı 20 bin tona kadar (hesaplamada, mamul madde ihracat karşılığı buğday miktarı düşülmeyecektir) olan un fabrikalarına Aralık ayı satış fiyatlarımızla teminat mektubu alınarak 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak (stok modülü üzerinden tanzim edilerek) sözleşme imzalanarak satılacaktır. Vadeli vade farksız satışlarda, teslimatlar mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak yerli ekmeklik buğday satışlarında Aralık ayı sonuna kadar sözleşme imzalanabilecektir.
Satışa açılan stoklara aynı anda peşin ve vadeli vade farksız satış talebi gelmesi durumunda öncelikli olarak peşin satışa verilecektir.
Düşük vasıflı ekmeklik buğday stoklarının tamamı (ELÜS stokları dahil) un, bisküvi fabrikalarının yanı sıra besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere ve yem fabrikalarına da fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-2’deki fiyatlarla satılabilecektir.

Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal, vadeli, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir (Diyarbakır 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar hariç).
Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2017 yılı için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.

Örneğin; herhangi bir Şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2017 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2017 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday

Düşük vasıflı ekmeklik buğday satışlarında ise fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2017 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baŞ hayvan başına 1 Kg/gün, küçükbaş hayvan başına ise 0,2 Kg/gün hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile ELÜS buğday stokları sadece kullanıcısına satılabilecektir. ELÜS satışlarında maniplasyon ücreti alınmayacaktır.

ELÜS ile satış yapılan borsalarda gerçekleştirilen satış seanslarında yoğun talep gelmesi durumunda belirlenen satış fiyatları en fazla bir üst grubun satış fiyatına kadar artırılabilecektir.
Birinci grup ürünler en fazla (1121-1271 kodlu) gruplar arasındaki fiyat parite farkı (20 TL/Ton) kadar artırılabilecektir.

ELÜS satışları büyük miktarlarda değil daha çok alıcıya ulaşabilmesi amacıyla küçük partiler halinde (en fazla 250 ton) yapılacaktır.

2018 mahsulü Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı (DVEB ve ekli (Ek-1A/B) listede olanlar hariç) satışa kapalıdır.
Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan stokların Aralık ayına sarkan kısmının teslimatı Aralık ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek, ancak son teslim tarihi 31/12/2018’i (dahil) geçmeyecektir.

İndirimli İlave Stok Listesi (Ek-1A) için tıklayınız.
İlave Stok Listesi (Ek-1B) için tıklayınız.
Fiyat Listesi (Ek-2) için tıklayınız.
Makarnalık Buğday Fiili Tüketim Hesaplama Cetveli (Ek-3) için tıklayınız.
Taahhütname (Ek-4) için tıklayınız.

Üyelerimize duyurulur...