Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
ENDEKSLER
ATB 100. Yıl Belgeseli
  pdf video  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Nisan Mayıs 2022
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 100.24.115.215
Şuan 28 kişi online
Bugün 281 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 174618
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haberler

Basın Toplantısı Tam Metni
ANTALYA TİCARET BORSASI 2009-2012 STRATEJİK İŞ PLANI ÇALIŞTAYI 11-12 NİSAN 2009 IC GREEN PALACE  – KUNDU / ANTALYA   Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Antalya Ticaret Borsası, yaklaşık 90 yıllık geçmişi olan köklü bir sivil toplum ve meslek örgütüdür. Bir asıra yakın geçmişiyle kurumsallığını geliştiren Borsa’mızı  yönetmek üzere 4 yıllığına görevlendirilmiş bulunmaktayız. Bundan da  onur duyuyoruz. Geçmişte bu kurumda görev alan ve Borsamızı bugünlere taşıyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Üstlendiğimiz görevi alnımızın akıyla tamamlayacak ve bayrağı bizden sonraki yöneticilere devrederken, bizi hatırlatacak eserler bırakacağız. Bu azimde olan ekip arkadaşlarımla birlikte bunun için çaba harcayacağız. Yöneticilikten anladığımız, bir kurumu idare etmek değil, başta üyelerimiz olmak üzere sektöre ve topluma hizmet etmek, pozitif kurumsal değerler yaratmaktır. Bunu gerçekleştirmek için uygulayacağımız temel yaklaşım, şeffaflığa ve paylaşıma odaklı “yönetişim” i tüm unsurlarıyla gerçekleştirmek olacaktır. Göreve geldiğimizden bugüne kadar danışmanlığımızı yapan, konusunda uzman bilim insanlarıyla çalışma gruplarımızın rehberliğinde, hangi çerçevede ve nasıl çalışacağımıza dair planlamalar yaptık. Amaçlarımıza ulaşmak için yaptığımız planlamalarımızı, ortaya koyduğumuz stratejilerimizle uygulayacağız. Bu çalışmalarımız süresince, siz basın mensuplarının sayesinde kamuoyumuzun bizleri izlemesini ve denetlemesini bekliyoruz. Bu süreçte basınımızın ilgisi ve desteği, pozitif kurumsal değer yaratma çabamıza ilave motivasyon sağlayacaktır. Görev süremiz boyunca yapacağımız tüm çalışmalarımızda vazgeçmeyeceğimiz temel prensiplerimizin bizleri bağladığı bilinciyle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunlardan birincisi; söylemlerimiz ve eylemlerimiz arasındaki tutarlılık olacaktır. İkincisi; alacağımız kararlarda ve uygulamalarda  ekip arkadaşlarımızla, konunun uzmanlarıyla ve ilgili tüm kesimlerle işbirliği içerisinde bulunmaktır. Üçüncüsü; toplumsal ve kurumsal fayda üretme konusunda, kişilerden ve çıkar gruplarından bağımsız davranmaktır. Dördüncüsü; kurumsal kararları ve uygulamaları keyfilikten ve kişisellikten uzak, bilimsel ve nesnel dayanaklarla gerçekleştirmektir.  Beşincisi; çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkacak başarıları birlikte çalıştığımız tüm kesimlerle paylaşmaktır.      Sizlerle, çalışma kapsamımızı ve ilgi düzeylerimizi bir kuşak halinde paylaşmak istiyorum; Bizim varlık nedenimizi oluşturan üyelerimiz, doğal olarak çalışma kapsamımızın, ilgi düzeyimizin temelini ve özünü oluşturmaktadır. Üyelerimizin; rekabeti, üretimi ve ticareti dürüst ve kayıtlı olarak geliştirmede karşılaştığı sorunları ve görüşleri, bizim için birincil gündem maddesidir. Yeterli güç ve donanım sağlanmadan küresel rekabete açılmış bulunan tarımsal üretim ve ticaret sektörü, bizim için temel sektör konumundadır. Israrla savunduğumuz tarım ve gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğu yolundaki tespitimiz, son ekonomik verilerle, bir kez daha doğrulanmıştır. Tarımsal üretim ve ticaretin stratejik bir sektör olarak tanımlanması ve buna uygun gerekli adımların,  daha fazla vakit kaybetmeksizin, kararlılıkla atılması gerekmektedir. Zira küresel ekonomik krizde büyük bir potansiyel alan olarak görülen birincil sektörün tarım ve gıda olduğu ifade edilmektedir.    Antalya’mız ve Batı-Akdeniz Bölgemiz, dünya üzerinde eşsiz bir coğrafyayı ve eko-sistemi bizlere bahşetmektedir. Bu benzersiz değeri, 10 bin yıllık tarihsel ve kültürel birikimiyle kullanan halkımız, bu değerin kendisine bir emanet olduğunun daha çok farkına varmaktadır. Antalya Ticaret Borsası olarak bu uğurda öteden beri olduğu gibi bu dönemde de kentsel ve bölgesel sürdürülebilir büyümeden yana olan tavrımızı ve kararlılığımızı aynen koruyacağız. Çalışma kapsamımızın ve ilgi düzeyimizin bir diğer kuşağı da ulusal ve küresel rekabet çevremiz ve sürdürülebilir büyüme ortamımız olacaktır. Borsamız kurumsal yapısıyla küresel standartlara ulaşmada önemli bir aşamayı geride bırakmış ve aldığı akreditasyon belgesiyle Ülkemizin 6 Ticaret Borsasından biri olmayı başarmıştır. Bu kapsamda, küresel rekabette üyelerimize avantaj sağlayacak yeni ürün ve pazarların oluşturulmasına çaba sarfedeceğiz.   Bu haftasonu meclis olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile  4 yıllık stratejik iş planımızı oluşturduk. Yönetim olarak mevcut çalışmalarımızı değerlendirmek ve  gelecekle ilgili planlarımızı güncelleştirmek amacıyla buna benzer toplantıları belirli aralıklarla tekrarlayacağız. Stratejik İş Planımız doğrultusunda tespit ettiğimiz başlıca hedefler şunlardır: 01.Borsamızın üye sayısını ve işlem hacmini genel ekonomik büyümeden daha hızlı büyütmek 02.Üyelerimiz arasındaki iletişimi ve etkileşimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak 03.Yeni hizmet binamızın yapımını tamamlamak ve taşınmak 04.TUMEM kapsamında planlanan eğitim programlarını Borsamız meslek gruplarının talepleri doğrultusunda çeşitlendirmek ve etkinliğini zaman içinde bölge ölçeğine yaymak 05.Canlı Hayvan Borsası ve Et Borsası projelerini hayata geçirmek 06.Tarıma Dayalı İhtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesi’ni hayata geçirmek 07. Vakıf Zeytinliğinin Antalya’ ya kazandırılması için ZeytinPark Projesini hayata geçirmektir. Bu faaliyetlerimizi yürütürken temel stratejimiz; birlikte hareket etme kültürümüzden faydalanmak ve ortaklaşa rekabet etme yöntemlerini kullanmak olacaktır. Bu anlayışla Antalya’mızdaki ve bölgemizdeki bütün sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve kamu kurumları ile her türlü işbirliği imkanlarını yaratma çabası içinde olacak ve uyum içinde ortak projeler geliştireceğiz. Çalışmalarımızda yararlanacağımız kaynaklarımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Başlıca kaynaklarımız şunlardır: 01.Borsamızın insan, donanım ve finans kaynakları 02.Üst kuruluşumuz olan TOBB 03.KOSGEB 04.Tarım Bakanlığı 05.TÜBİTAK 06.Üniversiteler 07.Kamu kurum ve kuruluşları 08.Özel kurum ve kuruluşlar olacaktır  Stratejik İş Planımıza göre ana çalışma alanlarımız şunlar olacaktır: 01.Eğitim 02.Hizmet 03.Ar-Ge 04.Tarımsal üretim 05.Ekonomi-Ticaret 06.Sosyal-Kültürel 07.Çevresel ve toplumsal alanlardır Çalışma alanlarımızın her biri için belirlediğimiz farklı çalışma düzeyleri olacaktır. Bunların ilki, bir meslek örgütü olarak tabi ki üyelerimize yönelik işleri yürüteceğimiz Borsa düzeyi olacaktır. Sonraki aşamada sektör düzeyindeki faaliyetlerimiz gelecek. Üçüncü çalışma düzeyimiz yaşadığımız kent Antalya’dır. Sonrasında bölge düzeyinde yapacağımız çalışmaları sayabiliriz. Nihayet ulusal ölçekte üstleneceğimiz işler ve küresel anlamda katkı yapacağımız çalışmalar da olacaktır. Bunlarla ilgili detaylı bir tabloyu sizlere dağıttığımız stratejik iş planı şemasında bulabilirsiniz. Attığımız her adımın kamuoyunun değerlendirmesine açık olacağını daha önce de söylemiştim. Sizlerden istediğimiz; değerlendirmelerinizi yaparken şu temel performans kriterlerini göz önünde bulundurmanızdır: 01.Planlamalarımız ve uygulamalarımızın birbiriyle uyumluluğu, 02.Hizmet üretme çeşitliliğimiz ve yaygınlığımız, 03.Çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşma ve hesap verebilme yoğunluğumuz olmalıdır. Yönetim dönemimiz ile ilgili sizleri genel olarak bilgilendirdiğime inanıyorum. Dört yıllık stratejik iş planımıza dayanarak hazırladığımız 2009 yılı eylem planımızda  yer alan temel faaliyetlerimizi başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum; ZeytinPark Projesi Ürün Borsaları ve OTB Sektörel ve bölgesel amaçlı AB, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı projeleri Canlı Hayvan Borsası ve Et Borsası Çiçek mezat alanının projelendirilmesi Kalkınma ajansı kurulma girişimleri Tarımsal Üretim ve Ticarette Eşgüdüm Projesi Yaş meyve sebzede izlenebilirlik çalışmaları Sektör ve ürün temelli raporların hazırlanması İlçe temsilciliklerinin oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi TUMEM eğitim faaliyetleri Teknik geziler EXPO 2014 Fuarı Tarım Festivalleri (Mantar, K.Çiçek,Tarım Şenliği) ATB yayın faaliyetleri Yeni bina için yer arayışı ve projelendirilmesi çalışmaları ana gündem maddemizi oluşturacaktır. Hepinize teşekkür ederim…

Detaylar...

ATB, 4 yıllık stratejik iş planını açıkladı
ATB Meclisi, 2 günlük çalışmanın ardından 4 yıllık ve 1 yıllık projelerini ayrı ayrı açıkladı. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır görev yapacakları 4 yıllık süreçte hayata geçirmek istedikleri projeleri basına anlattı. 4 yıllık ve 1 yıllık anlatıldı Antalya Ticaret Borsası’nın Nisan ayı meclis toplantısını da yaptığı 2 günlük çalışma programının ardından ATB’nin 4 yıllık ve 1 yıllık stratejik iş planı anlatıldı. Sunumu meclis adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır yaptı. Antalya Ticaret Borsası’nın yaklaşık 90 yıllık geçmişi olan köklü bir sivil toplum örgütü olduğunu ve bu kurumsal yapıyı yıllardır bünyesinde barındırdığını ifade eden ATB Başkanı Çandır, “Borsamızı bugünlere taşıyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İnancım o dur ki, üstlendiğimiz görevi alnımızın akıyla tamamlayacak ve bayrağı bizden sonraki yöneticilere devrederken, bizi hatırlatacak bir takım eserler bırakacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun için çabalayacağız” dedi. ‘Şeffaf yönetim biçimi’ Çandır sözlerini şöyle sürdürdü, “Yöneticilikten anladığımız şey, bir kurumu idare etmek değil; başta üyelerimiz olmak üzere sektöre ve topluma hizmet etmek; arkamızda pozitif kurumsal değerler bırakmaktır. Başka güncel bir ifadeyle şeffaflığı ortaya koyan ‘yönetişim’ i tüm unsurları ile yaşama geçirmektir”. Çandır, daha sonra 4 yıllık stratejik iş planı ve 2009 yılı eylem planını anlattı. ATB Stratejik İş Planı Temel Unsurları;  1. Üyelerimize yönelik, 2. TUMEM Faaliyetleri, 3. Canlı hayvan ve et borsası, 4. Organize tarım bölgesi,   Stratejik İş Planı Ana Çalışma Alanları; 1. Eğitim 2. Hizmet 3. Ar-Ge 4. Tarımsal üretim 5. Ekonomi-ticaret 6. Sosyal-kültürel 7. Çevre ve toplum 2009 Yılı Eylem Planı; 1. ZeytinPark projesi 2. Ürün İhtisas Borsaları ve OTB 3. Sektörel ve bölgesel amaçlı AB, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı projeleri 4. Canlı Hayvan ve Et Borsaları 5. Çiçek mezatı alanının projelendirilmesi 6. Kalkınma Ajansı kurulma girişimleri 7. Tarımsal Üretim ve Ticarette Eşgüdüm projesi 8. Yaş Meyve Sebze’de İzlenebilirlik Çalışmaları 9. Sektör ve Ürün temelli raporların hazırlanması 10. İlçe temsilciliklerinin oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi 11. TUMEM eğitim faaliyetleri 12. Teknik geziler 13. EXPO 2014 Fuarı 14. Tarım Festivalleri (Mantar, kesme çiçek, tarım şenliği) 15. ATB yayın faaliyetleri 16. Yeni bina için yer arayışı ve projelendirilmesi

Detaylar...

Borsanomi sektörel forumunda tıbbi ve aromatik bitkiler işlendi
  Borsanomi Dergisi’nin düzenlediği sektörel forum toplantılarının ikincisi Antalya Ticaret Borsası toplantı salonunda yapıldı. "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim ve Ticaretinin Bugünkü Durumu ve Geleceği" isimli forumda konunun uzmanları bir araya geldi.   ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim ve Ticaretinin Bugünkü Durumu ve Geleceği’ konulu sektörel foruma; Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Kenan Turgut,       Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nden Salih Toros, Antalya Orman Bölge Müdürü Recep Kaşan, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Saadet Tuğrulay ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ergin Hakkı Civan katıldı.   Her açıdan irdelendi Tıbbi ve aromatik bitkilerinin Türkiye ve Antalya bölgesindeki durumu, konunun uzmanı kişiler tarafından değerlendirildi. Karşılıklı fikir alış verişinin yapıldığı forumda, Antalya’nın yakın gelecekte örtüaltı üretimde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da önemli bir merkez olacağı görüşü ortaya çıktı. Toplantıda ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerinin pazar durumu, üreticilerin beklentileri, kayıt dışının önlenmesi ve kurumlar arasında yapılabilecek işbirliği konuları tartışıldı.  

Detaylar...

“Süne ile mücadelede uzman tavsiyelerine kulak vermeliyiz”
ATB Yönetim Kurulu Üyesi ve Köseoğlu Ticaret’in sahibi İbrahim Köseoğlu, TRT Antalya Radyosu’nda katıldığı Tarım Gündemi adlı programda, hububat üreticisinin süne mücadelesinde il müdürlüğünün yönlendirmelerine uyması gerektiğini söyledi. TRT Antalya Radyosu’nda her hafta Salı günleri 10:10’da yayınlanan Tarım Gündemi adlı programa konuk olan İbrahim Köseoğlu, süne zararlısının hububat sektöründe neden olduğu olumsuzluklara değindi ve yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini paylaştı. İbrahim Köseoğlu, süne meselesinin un sanayinde kalite sorunlarına neden olduğunu; üretici fiyatlarında da büyük kayıplar yarattığını söyledi. Köseoğlu, sünenin buğdayın içerdiği protein miktarını düşürdüğünü ve ulusal beslenme durumumuzla da çok yakından ilgili bir sorun olduğunu kaydetti. İbrahim Köseoğlu, üreticinin süne mücadelesinde bakanlık yetkililerinin gerçekleştirdiği planlama doğrultusunda ve onların rehberliğinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, çiftçilerin il müdürlüğü uzmanlarına kulak vermesini önerdi.

Detaylar...

Hallerin durumu TRT 2’de tartışıldı
TRT 2’de yayınlanan ‘Profesyonel Bakış’ programına katılan ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, TÜSEMKOM Başkanı Yüksel Tavşan ve Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Satıcı hallerin sorunlarını tartıştılar Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan; Türkiye Meyve Sebze Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tavşan ve Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı TRT 2’de yayınlanan Profesyonel Bakış programına konuk oldu. Antalya Toptancı Hali’nden yapılan yayında hallerin durumu ve yaşanan sıkıntılar konuşuldu. TRT 2’de haftalık periyotlarda yayınlanan Profesyonel Bakış, bir ekonomik sektör programı. Programda her hafta bir sektör ele alınıyor, o sektör tanıtılıyor ve sektörün gelişmesi için neler yapılması gerektiği sektör temsilcileri tarafından anlatılıyor. ‘İşbirliği yapmalıyız’ Antalya Hali’ne ve komisyoncuların sıkıntılarına değinen ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, programda şunları söyledi, “Bizim çiftçiden ucuza alıp tüketiciye gidene kadar arada fahiş farklar kazanarak rahat bir şekilde sattığımızı düşünüyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Antalya Hali komisyoncuları çiftçinin sera yapımında demir, plastik alımında; serayı yaptıktan sonra da içine dikeceği ürün konusunda çiftçiye fikir verir. Bugün Antalya halinde 144 tane komisyoncu var. Aşağı yukarı hepsinin 500 bin TL sermayeyle çalıştığını düşünürseniz piyasaya 75 milyon TL destek sunmaktadır. Haller olmazsa fiyat belirlemede sıkıntı olacağını biliyoruz. Üretici birlikleri olmalı. Üretici birlikleri sadece Avrupa için, sadece marketler için değil hepimiz için olmalı. Hepimiz sağlıklı ürünler yemeliyiz. Bugün %8 olan komisyonumuz %6’ya çekiliyor. Fakat %2 stopajdan KDV’den ve belediyelerin rüsumlarından hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Komisyoncuların %14-15 para kazandığını düşünüyorlar. Herkes bunu yanlış biliyor. Biz bunun doğrusunu kamuoyuna aktarmalıyız. Antalya Ticaret Borsası olarak üretici, komisyoncu, marketçi ve ihracatçının işbirliği yapması gerektiğine inanıyoruz”. Kayıt dışılık ve haller Türkiye Sebze Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tavşan ise şöyle konuştu, “Mesleğimiz; bugün perakende sektörünün değişime uğraması sonucu organize zincir marketçiliğinin ve kayıt dışılığın en üst düzeye çıkmasıyla, yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. İmaj, çözülmesi gereken sorunlarımızdandır. Dünyada kendini iyi anlatabilen gruplar hayatiyetlerini devam ettirebilmekte, haklarını alabilmekte ve saygın duruma gelmektedirler. En önemli problemlerimiz, mesleğimizi kamuoyuna ve ilgililere yeterli derecede anlatamamamız, son derece yüksek oranlarda seyreden kayıt dışı ile mücadelemiz, fevkalade haksız rekabete maruz kalmamız bizleri ticari olarak zor duruma düşürüyor. Üreticimize faydamızı, tüketicimize hizmetimizi, devletin vergi sistemine katkımızı gereği gibi ifade edebilmeliyiz. Bunu gerçekleştirebilirsek kayıt dışılık asgariye düşebilir, toptancı haller modernize edilebilir, ürün standartları kalite ve sağlık şartları ile yerine getirilir, toptancı hallerinin üreticimiz ve tüketicimiz için sebze ve meyvenin toptan pazarlamasında vazgeçilmez olduğu ispat edilebilir. Bunun yanı sıra hallerin varlığı hem fiyat oluşumu hem de üründe kalite artırımı için çok önemli. Ayrıca hallerin idaresi özerk yapıya kavuşturulmalıdır”.

Detaylar...

‘Komisyoncularla işbirliği yapmaya hazırız’
TÜSEMKOM Başkanı Yüksel Tavşan, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’a ziyarette bulundu. Başkan Çandır, “Halcilerle işbirliği yapmaya hazırız” dedi ‘Yönetimde komisyoncu olmasına sevindik’ Türkiye Sebze Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ı makamında ziyaret etti. ATB yönetiminde komisyoncuların da görev almasından büyük mutluluk duyduklarını belirten TÜSEMKOM Başkanı Tavşan, “Federasyon olarak borsalarla çalışmalarımız devam ediyor. ATB yönetimde komisyoncu olması da bizi sevindirdi” şeklinde konuştu. ‘Her komisyoncuya ziraat mühendisi’ Hal esnafının sorunlarına çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten ATB Başkanı Ali Çandır ise şöyle konuştu, “ATB olarak her komisyoncuya bir ziraat mühendisi projemiz var. Bu projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Önemli olan haldeki ürün kalitesini artırmak ve esnafın sorunlarına çözüm üretebilmek. Biz halcilerle işbirliği yapmaya hazırız”.

Detaylar...

Zafer Çağlayan; “Muhafaza ve lojistikteki yetersizlikler en önemli sorunlardan biri”
  Antalya Ticaret Borsası’nda gerçekleşen seçimler sonrasında, Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Orhan Tolunay ile beraber Borsa Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, tarımsal ürünlerin birer kimlik belgesi olacağını; sağlıklı saklama ve taşıma koşullarını da belirleyen bir tasarı hazırladıklarını kaydetti, “İnsanlık artık iki konuda tedirgin oluyor. Biri gıda ve tarım; diğeri enerji. Her ikisi de çok önemli. Türkiye’de bu perspektiften bakarak bir yol izliyor. Yasal altyapıyı hazırlıyoruz. Mevcut durumda kayıt dışılık en önemli problem. Ancak en az onun kadar önemli bir başka konu da muhafaza ve lojistik konusudur. Bu alanda meydana gelen kayıplar, çok ciddi boyutlardadır. Bir başka husus da tarımın sanayi ile entegrasyonu konusu. Bu süreci de artık hızlandırmalıyız.”  ATB Başkanı Ali Çandır da, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi ve mevcut ekonomik ortamda hükümetin tarım ve tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarından dolayı Bakan Çağlayan’a teşekkür etti.

Detaylar...

Baykal: “Canlı Havyan Borsası Projesi desteklenmeli”
Sağladığı istihdam, ürettiği katma değerin yüksekliği ve küresel krizde diğer sektörlerle kıyaslandığında krizden en az etkilenme özelliği gibi nedenlerden ötürü; tarımın stratejik sektör olarak ele alınmasını vazgeçilemez bir zorunluluk olarak gördüklerini belirten Borsa Başkanı Çandır, bölgesel kalkınma ajansının kurulmasının hayati bir  gereklilik olduğunu da sözlerine ekledi.Yeni yönetim olarak öncelikli olarak ‘Canlı Hayvan ve Et Borsası’, ATB’nin kent merkezinden çıkarak üretici ile buluşacağı bir bölgeye gitmesi, ofis borsacılığından ürün borsacılığına geçmesi gerektiğini kaydeden Çandır, Döşemealtı Bölgesinde bulunan yaklaşık 75 dönümlük arazinin Antalya’ya Canlı Hayvan ve Et Borsası olarak kazandırılması için destek beklediklerini söyledi. Baykal; ‘Duyarlı olacağız’ Çandır, tüm siyasi partileri tarım komisyonları kurarak Borsa’da yapılan çalışmalara katılmaları çağrısında da bulundu. CHP’nin genel merkez bazında tarım sektörüne ilişkin önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları en kısa sürede Antalya Ticaret Borsası ile paylaşmaları konusunda talimat vereceğini belirten CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İl Başkanı Ömer Melli’den de il teşkilatı olarak Borsa’nın bu talebine duyarlı olmalarını istedi. Projeler desteklenecek Canlı Hayvan ve Et Borsası konusunu en kısa sürede Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’a ileteceğini ifade eden CHP Genel Başkanı, bu projenin yaşama geçmesi için üzerine düşen görev ne ise onu yerine getirmekten tereddüt etmeyeceğini söyledi. Baykal, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bu ve benzeri projelerin desteklenmesinin önemine işaret ettiği konuşmasında süt sektöründe yaşanan sorunları Antalya Ticaret Borsası meclisi ve meslek komitesi üyeleri ile paylaştı.

Detaylar...

BAGEV’in yapıtaşları ATB’nin evsahipliğinde bir araya geldi
BAGEV kapsamındaki illerde bulunan oda ve borsa başkanları, ATB’nin ev sahipliği yaptığı bir yemekte buluştu.Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı kapsamındaki illerde bulunan ticaret borsaları ile ticaret odalarının başkanları, yemekli toplantıda bir araya geldi. Oda ve borsalardaki seçimlerin ardından bir tanışma toplantısı olarak düzenlenen toplantıda başkanlar bölge ekonomisi hakkında görüşlerini paylaşarak, sohbet ettiler. Resmi olarak Antalya, Burdur, Isparta illerini ekonomik bir platformda birleştiren vakıf, Afyonkarahisar ilini de fahri bir üye gibi değerlendiriyor. Ekonomi ve ticaret ilişkileri açısından organik bağları bulunan bu dört ilde, ortaklaşa bir gelecek vizyonu arayışından kaynaklanan BAGEV projesi, bölgesel kalkınma ajanslarının bir prototipi olarak da düşünülüyor. Oda ve borsaların yeni başkanları, çok sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından, bazı somut projeler üzerinde çalışacakları başka toplantılarda tekrar buluşmak üzere, yemekten ayrıldı.

Detaylar...

BAGEV, FreshAntalya´da gövde gösterisi yaptı
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı BAGEV’in kapsamında kalan iller, Antalya Ticaret Borsası’nın öncülüğünde FreshAntalya’da ortaklaşa stand kurdu.Antalya, Burdur, Isparta ve BAGEV’in fahri üyesi sayılan Afyonkarahisar’ın dördüz standı, fuardaki en renkli standlardan biriydi. Her üç ilin kendine has ürünlerinin sergilendiği standın oluşturulmasında, Antalya Ticaret Borsası öncülük etti. BAGEV olarak ortaklaşa stand kurulmasına, bu illerdeki ticaret borsaları ve ticaret odaları da katkıda bulundu. Aynı zamanda vakfın başkanlığını da yürüten, ATB Başkanı Ali Çandır, vakfın ilgi alanı içinde kalan illerin pek çok konuda ortak çıkarları olduğunu; ortaklaşa yürütülen çalışmaların çok daha ileri boyutlara taşınacağına inandığını söyledi.

Detaylar...

Arslan, Çandır’ı ziyaret etti
Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan Antalya Ticaret Borsası’na kutlama ziyareti yaptı   Ziyarette çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, “Ticaret borsalarını kendime yakın bulurum. Tarımın toplumların yaşam-gelişimini sürdürmede ne kadar önemli bir rol oynadığının farkındayım” dedi. Emniyet olarak Antalyalıların huzur ve güvenliği için yirmi dört saat  gayret sarf ettiklerini dile getiren Feyzullah Arslan, huzur kenti Antalya’da sağlanan bu ortamın korunması  ve gelişmesi için kent sakinlerinin verdiği desteğe teşekkür etti. ‘Sektörün önünü açacağız’ Antalya Emniyet Müdürlüğüne yaptıkları başarılı çalışmalar için teşekkür ederek sözlerine başlayan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, polisimizin huzur ve güvenliğin sağlanması için yaptıkları özverili çalışmanın farkında olduklarını, ATB olarak üzerlerine düşen bir görev olursa yerine getirmekten kaçınmayacaklarını söyledi. Antalya Ticaret Borsası’nın kent ve ülke tarımının gelişmesine yönelik projeleri olduğunun altını çizen Çandır, “Hem geçmişten gelen projelerin takipçisi olacağız hem de tarım sektörünün ufkunu açacak yeni projelere imza atacağız” dedi. Ziyaretin sonunda Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan kendi yazmış olduğu  başından geçen komik anıları içeren  ´Gül, güldür, düşündür´ adlı kitabı Borsa Başkanı Ali Çandır’a hediye etti.

Detaylar...

Vasıfsız işçi olan vatandaşlar tarım sektörüne yönelsin’
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu, Antalya Ticaret Borsasına iade-i ziyarette bulundu. ATB Başkanı Çandır, vasıfsız vatandaşların tarım sektöründen para kazanabileceğini söyledi Başkan’dan bilgi aldı Başsavcı Vuraloğlu Antalya Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında Başkan Ali Çandır’dan bilgi aldı. Başsavcı Osman Vuraloğlu’nun yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATB Başkanı Ali Çandır, hakim ve savcıların çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Adaleti sağlamanın omuzlara yüklediği sorumluluğu kavramaya çalışmanın bile kişiyi etkilediğini belirten Çandır, hakim ve savcılara başarılar diledi. ‘Tarım hak ettiği ilgiyi görmeli’ Tarım sektörüne ilişkin düşüncelerini de Başsavcı Vuraloğlu ile paylaşan ATB Başkanı, “Yüzde 90 katma değere sahip tarım sektörünün ‘stratejik sektör’ olarak hak ettiği ilgiyi görmesi gerekiyor. Ekonomik krizin kendisini  derinden hissettirdiği günümüzde vasıfsız işçi olan vatandaşlarımız tarımdan ekmek parası kazanabilirler” dedi.

Detaylar...